КИЛИМИ И ПЪТЕКИ
Стара Загора  тел: 042/262 062, 605 024  факс: 042/605 053, GSM: 0888 927 794  e-mail: eos_trading@abv.bg, www.eostrading.net