Модел "Кринос" - мокетени килими и пътеки.

Килими 915 44 40 Размери в см. 133/200;160/240;200/240;200/290.

Пътеки 436 00 40 Ширина в см. 64; 80; 100; 120; 133.

Модел "Албена" - мокетени килими и пътеки.

Килими 348 505. Размери в см. 133/200;200/240;160/240;200/290.

Пътеки 436 08 05. Ширина в см. 64; 80; 100; 120; 133.

Модел "Деси" - беж - мокетени килими и пътеки.

Килими 22328 - 46106. Размери в см. 133/200;160/240;200/240; 200/290. Пътеки 22328 - 46107. Ширина в см. 64; 80; 100; 120; 133.

Модел "Деси" - кафе - мокетени килими и пътеки.

Килими 22334 - 45900. Размери в см. 133/200; 160/240; 200/240; 200/290. Пътеки 223334 - 44901. Ширина в см. 64; 80; 100; 120;133.

Модел "Деси" - какао - мокетени килими и пътеки.

Килими 22328 - 44605. Размери в см. 133/200; 160/240; 200/240; 200/290. Пътеки 22328 - 44606. Ширина в см. 64; 80; 100; 120:133.

Модел "Лотос" - беж - мокетени килими и пътеки.

Килими 76839 - 63422. Размери в см. 133/200; 160/240; 200/240; 200/290. Пътеки 76839 - 63423. Ширина в см. 64; 80; 100; 120; 133.

Модел "Лотос" - клей - мокетени килими и пътеки.

Килими 76839 - 12685. Размери в см. 133/200; 160/240; 200/240; 200/290. Пътеки 76839 - 12686. Ширина в см. 64; 80; 100; 120; 133

Модел "Лотос" - кафе - мокетени килими и пътеки.

Килими 76839 - 12973. Размери в см. 133/200; 160/240; 200/240; 200/290. Пътеки 76839 - 12974. Ширина в см. 64; 80; 100; 120;133.

Модел "Старс" - мокетени килими и пътеки.

Килими 915 42 40. Размери в см. 133/200; 160/240; 200/240; 200/290. Пътеки 435 62 40. Ширина в см. 64; 80; 100; 120; 133.

Модел "Краси" - мокетени килими и пътеки.

Килими 915 39 16. Размери в см. 133/200; 160/240; 200/240; 200/290. Пътеки 434 92 16. Ширина в см. 64; 80; 100; 120; 133.

Модел "Есен" - мокетени килими и пътеки.

Килими 76152 - 10604. Размери в см. 133/200; 160/240; 200/240; 200/290. Пътеки 76152 - 10605. Ширина в см. 64; 80; 100; 120; 133.

Модел "Рига" - клей - мокетени килими и пътеки.

Килими 75193 - 88050. Размери в см. 133/200; 160/240; 200/240; 200/290. Пътеки 75193 - 88051. Ширина в см. 64; 80; 100; 120; 133.

Модел "Лилия" - беж - мокетени килими и пътеки.

Килими 42693 - 45113. Размери в см. 133/200; 160/240; 200/240; 200/290. Пътеки 42693 - 45114. Ширина в см. 64; 80; 100; 120;133.

Модел "Кристал" - мокетени килими и пътеки.

Килими 42705 - 45147. Размери в см. 133/200; 160/240; 200/240; 200/290. Пътеки 42705 - 45148. Ширина в см. 64; 80; 100; 120; 133.